X Olimpiada Española de Economía.

X Olimpiada Española de Economía. Fase nacional

A X Olimpiada Española de Economía terá lugar os días: 25, 26 e 27 de xuño

Un dos grandes eventos dentro do 50 aniversario dos estudos de economía e empresa en Galicia é a celebración na Facultade da fase final da X Olimpiada Española de Economía.

É un concurso anual dirixido a alumnas e alumnos de segundo de bacharelato de toda España.

Despois de distintas fases locais celébrase a final, na que compiten os 3 estudantes seleccionados polas distintas universidades.

A proba conta con contidos de economía xeral e de economía da empresa, que determina os dez alumnos premiados en cada edición da Olimpiada.

A Universidade de Santiago de Compostela é membro da Asociación Olimpiada Española de Economía, organismo que organiza esta cita.

 

Os fins principais desta Asociación son:

  • a divulgación dos estudos de Economía e Economía da Empresa
  • premiar o esforzo e a excelencia académica dos estudantes de bacharelato
  • establecer e fortalecer vínculos estables entre a ensinanza universitaria e outros niveis educativos

Como medio para alcanzaren estes obxectivos a Asociación organiza a Olimpiada e coordina as distintas fases locais que se realizan nas distintas universidades públicas de toda España.

 

Máis información