Encontro de profesorado de Economía e Empresa de ensino medio e superior

Encontro co profesorado de economía e empresa

No marco da conmemoración do 50 aniversario dos estudos de Economía en Galicia, celebrarase un encontro entre profesores de Economía e Administración de Empresas de ensino medio e superior.

A cita será o venres 26 de xaneiro de 2018, de balde e cunha duración de 8 horas.

Nela quere favorecerse o achegamento entre estes dous colectivos docentes; compartirmos coñecementos e experiencias; e mellorar o desenvolvemento dos estudos de Economía e Empresa en Galicia.

Abordaranse distintos campos como as mudanzas derivadas da lexislación educativa e da economía dixital; distintas experiencias didácticas; a imaxe e a percepción social destas ensinanzas; a importancia das competencias transversais; novas profesións e novos modelos económicos; e, en xeral, as necesidades por parte dos estudantes.

Un obxectivo particular do Encontro é lograr a máxima difusión da X Olimpiada Española de Economía nos centros de ensino secundario de Galicia, xa que a próxima edición da fase nacional desta olimpiada celebrarase en xuño de 2018 na Universidade de Santiago de Compostela. X Olimpiada Española de Economía

Existe a posibilidade de apuntarse a un xantar de traballo a prezo reducido.

 

PROGRAMA Encontro Profesores ECOADE (word)

PROGRAMA Encuentro ProfesoresECOADE (gal)

Programa

Encontro co profesorado de economía e empresa de ensino medio e superior

9:00 h Acollida dos participantes e entrega de acreditacións

9:30 h Inauguración. Rector da USC, Decana da Fac. de CC. Económicas e Empresariais, Coordinador programa A Ponte da USC, D.X. Ensino Medio, S.X. Universidades da Xunta de Galicia.

10:00 h Relatorio convidado: El reto de la enseñanza de la Economía con la LOMCE“. Relator: José Sande. Profesor de Economía no IES Gil y Carrasco de Ponferrada, e profesor de Economía de la Empresa na Universidad Oberta de Cataluña.

 

11:00 h Pausa café

 

11:30 h Sesión de traballo MESA 1. As competencias dos futuros profesionais da Economía. Modera: Loreto Fernandez.

 • “As novas formas de organización das empresas e súa función na Economía actual”: A Economía Social e o cooperativismo, a Economía Circular, Economía verde, Economía sostible, modelos alternativos de banca (banca ética) e de financiamento empresarial (micromecenazgo, financiamento colectivo, etc.), o papel da RSE na estratexia empresarial.

Relator: Rafael Alvaro Millan Calenti

 • “As novas profesións no contexto da Economía Dixital. Implicacións na xestión empresarial”. Profesións que poden desaparecer e as que xurdirán como consecuencia da chamada Economía dixital e que implicacións ten na xestión empresarial. Darase un enfoque do que os alumnos de hoxe se van atopar no futuro mercado laboral, de xeito que poida servir aos profesores para ir orientándoos de cara ao que está por vir.

Relator: José Ramón Porto

 

13:00 h Sesión de traballo MESA 2. A aprendizaxe en Economía mais alá das aulas. Experiencias.

 • Aprendizaxe a través dun simulador empresarial: Young Business Talents.

Javier Benito Torres, IES A Pontepedriña e M. Socorro López Ulloa, IES Eduardo Pondal.

 • Proxecto piloto de colaboración entre ensino medio e superior. Ciclo sobre bolsa e mercados financeiros.

Alberto Pérez César e Benjamín López Castro. Colexio Manuel Peleteiro

 

14:00 h Pausa comida

 

16:00 h. Sesión de traballo MESA 3. O modelo de ensino de Economía e a súa utilidade no futuro da mocidade

Modera: Luis Hervella

 • A educación económica e financeira e hábitos de comportamiento dos cidadans: ¿Cal é a imaxe e percepción social do ensino de contidos relacionados coa actividade económica e empresarial nas etapas educativas de ESO e Bacharelato? ¿Hai una imaxe negativa dos obxectivos perseguidos coa inclusión de materias relacionadas coa cultura económica e financeira na sociedade? ¿Cal é a verdadera utilidade desta formación no futuro profesional (e persoal) dos xoves? ¿Call debería ser a orientación desta educación para que sexa verdaderamente útil aos rapaces?

Relator: Dositeo Amoedo

 • Economía, Economía da empresa e probas de acceso á Universidad: unha reflexión sobre os procesos de formación e avaliación: En que medida os contidos curriculares das materias de Economía e de Economía da Empresa contribúen á consecución dos obxectivos fixados para as mesmas? Ata que punto a avaliación nas probas de acceso á universidade condiciona a orientación formativa e a metodoloxía docente?

Relator: José Manuel Sánchez Santos

 

18:00 h Presentación da fase galega e da fase estatal da X Olimpiada Española de Economía

Participan:

Emilia Vázquez, Decana da Facultade de CC.EE. da USC

Elena Rivo, Decana da Facultade de CC.EE. da U. de Vigo (institución organizadora da Fase galega da Olimpiada 2018)

Mari Luz Marco, Presidenta da Asociación Olimpiada Española de Economía

 

18:30 h Clausura do Encontro

 

Antecedentes e Obxectivos

Antecedentes e Obxectivos

O sistema educativo ten experimentado continuos e profundos cambios durante os últimos anos. A implantación e futuro da LOMCE, o fin das Probas de Acceso á Universidade (PAU) e a aparición da EBAU traen consigo cuestións de relevancia no ensino que afectan ao labor docente nas distintas etapas educativas, tanto no ensino medio en xeral e nas materias de economía en particular, como na formación universitaria, na medida que repercute no nivel de coñecementos que traen os estudantes de novo ingreso nas titulacións relacionadas coa Economía e a Xestión de Empresas.

Doutra banda, a implantación do Espazo Europeo de Educación Superior, que supuxo a adaptación das titulacións universitarias ao plan Bolonia, trouxo consigo novas metodoloxías de estudo-aprendizaxe e sistemas de avaliación continua, que obrigaron ao profesorado universitario a un novo matinar nas programacións académicas, o que tamén afecta ao profesorado de ensino medio na medida en que repercute na súa docencia.

Adicionalmente, existen programas e recursos na área de economía e empresa que poden axudar aos docentes na súa tarefa e incentivar ao alumnado na súa preparación, como é a Olimpíada Nacional de Economía, proba que conta xa co recoñecemento oficial por parte do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, e que celebra unha fase local en Galicia desde hai xa oito anos.

Así mesmo, a Lei de Emprendemento sitúa a formación do espírito emprendedor e a difusión da cultura do emprendemento como un alicerce básico da formación dos mozos, xa que o desenvolvemento de competencias e habilidades emprendedoras constitúe unha área de especial interese para o seu futuro laboral.

Por todo iso, a Facultade de CC. Económicas e Empresariais da USC quere crear un espazo de encontro entre docentes de ensino medio e universitario, unha xornada conxunta na que tratar aspectos de interese para ámbolos dous colectivos e na que poidamos compartir coñecementos e experiencias co obxecto de mellorar a formación do profesorado, a calidade da docencia e o fomento dos estudos de Economía e Empresa en Galicia.

Así mesmo, con esta xornada preténdese difundir e promover a participación dos estudantes de Bacharelato na fase galega da Olimpíada de Economía, que se celebra, xeralmente, a finais de marzo, e cuxa fase nacional celebrarase por primeira vez en Galicia. Concretamente, a X edición da Olimpíada Española de Economía terá lugar do 25 ao 27 de xuño de 2018, na Facultade de CC. Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela.

Comité organizador

Comité organizador

 • Por parte do ensino universitario
  • Emilia Vázquez, Decana Fac. de CC. Económicas e Empresariais da USC
  • Begoña Barreiro, Decana Fac. de Administración de Empresas do campus de Lugo, USC.
  • Anxo Calvo, Decano da Facultade de CC. Económicas e Empresariais da Universidade da Coruña.
  • Santiago Gómez, Decano da Facultade de CC. Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo.
  • Elena Rivo, Decana Fac. de CC. Económicas e Empresariais do campus de Ourense, da Universidade de Vigo.
  • Loreto Fernández, Vicedecana de Innovación e Relacións coas Empresas e Institucións na Fac. de CC. Económicas e Empresariais da USC
  • Luis Hervella Torrón, Coordinador Programa A Ponte da USC
 • Por parte do ensino secundario
  • Javier Benito Torres. IES A Pontepedriña, Santiago de Compostela
  • Mª Dolores do Campo, IES Rosalía de Castro, Santiago de Compostela
  • Javier González Álvarez. Asociación Galega de Ensinantes de Economía en Secundaria (AGAEDES).
  • Socorro López Ulloa, IES Eduardo Pondal, Santiago de Compostela
  • María Oubiña, CPR Compañía de María, Santiago de Compostela
  • Alberto Pérez César, CPR Manuel Peleteiro, Santiago de Compostela
  • Magdalena Pérez, CPR La Salle, Santiago de Compostela

Relatores

Relatores

José Sande
José Sande

É dende hai vinte anos profesor de secundaria da especialidade de Economía no IES Gil y Carrasco de Ponferrada (León) e profesor colaborador da UOC de Economía da Empresa dende hai dezaoito anos. Os seus materiais didácticos de balde (librosdetextogratis.com) utilízanse en gran parte dos institutos españois e a súa serie de 6 cómics divulgativos sobre educación financeira editáronse en China (e en chinés), con máis de 30.000 exemplares vendidos no país asiático.

Rafael Millan Calenti

Rafael Millan Calenti

Doutor en Dereito. Profesor de Dereito Mercantil na Universidade de Santiago de Compostela. Profesor de varios posgrao e Master. Secretario do Centro de Estudos Cooperativos da USC, desde a súa fundación en 2002 e Director desde 2015. Letrado da Xunta de Galicia.

Publicou diversas publicacións sobre Empresa e Economía Social, protección de datos, protección alimentaria e biotecnoloxía, e capacidade do menor.

José Ramón Porto Pedrido

José Ramón Porto Pedrido

Profesor de marketing da USC. Profesor e Coordinador do Master de Márketing Dixital da USC. Profesor colaborador na University College Dublin. Profesor colaborador nos MBA da Escola de Negocios A Fundación. Director xeral de Pe-márketing. Ex Director de márketing de Microsoft.

Dositeo Amoedo

Dositeo Amoedo

Analista Financeiro, membro do Instituto Español de Analistas Financeiros (IEAF) en Galicia, Profesor de European Financial Planner no Instituto de Estudos Financeiros de Barcelona, Profesor do Máster de Banca, Finanzas e Seguros da USC, e en IFFE Business School. É CEO e fundador de www.planificacionfinanciera.es

José Manuel Sánchez Santos

José Manuel Sánchez Santos

Doutor en Economía pola UDC. Profesor Titular do Departamento de Economía da UDC. Director do grupo de traballo de Economía da Empresa para as probas EBAU. Presidente da comisión de avaliación de Economía da empresa nas probas EBAU.

Alberto Pérez César

Alberto Pérez César

Profesor de Economía e Xefe do departamento de Economía no Colexio M. Peleteiro.

Licenciado en CC. Empresariais pola USC. Autor do libro de texto “Economía da Empresa” de 2º de bacharelato.

Docente en distintos niveis educativos e formativos: bacharelato, formación profesional, formación ocupacional e formación continua.

Benjamín López Castro

Benjamín López Castro

Profesor de Economía no Colexio M. Peleteiro.

Licenciado en Economía pola USC. Máster en Administración Financeira e Tributaria pola USC.

Emprendedor no mundo dos servizos a empresas e particulares.

Javier Benito Torres

Javier Benito Torres

Licenciado en Ciencias Empresariais e en Economía. Profesor de ensino secundario coas especialidades de Economía, Administración de empresas e Organización e xestión comercial. Na actualidade exerce como profesor titular no IES Pontepedriña de Santiago de Compostela.

María Socorro López Ulloa

María Socorro López Ulloa

Licenciada en Ciencias Económicas pola USC. Profesora de ensino secundario coas especialidades de Economía, Administración de empresas e Organización e xestión comercial. Na actualidade exerce como profesora titular no IES Eduardo Pondal de Santiago de Compostela.

Formulario de inscrición


Desexa certificado de asistencia? (Marcar)
Desexa reserva para a comida na cafetería da Facultade? (Marcar)
Dá permiso para que se lle envíe información sobre posibles eventos futuros desde a Facultade? (Marcar)