Sector agrario e forestal. Xosé Luis Quiñoá López, Edelmiro López Iglesias e María Loureiro.

Congreso 50 anos de economía en Galicia Xosé Luis Quiñoá López, Edelmiro López Iglesias e María Loureiro García

Os cambios no sector agrario e forestal artellaron a mesa composta por Xosé Luis Quiñoá López, Edelmiro López Iglesias e María Loureiro García

Deixa unha resposta