Congreso “50 anos de Economía Galega”

Congreso “50 anos da Economía Galega”

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago será a sede dun gran congreso con motivo dos 50 anos dos estudos de economía e empresa en Galicia.

Acontecerá o 12 e o 13 de abril de 2018.

O Congreso “50 anos de Economía en Galicia” xuntará a personalidades académicas e representantes institucionais nunha cita que abordará a evolución da Economía en Galicia ao longo dos últimos 50 anos, dende diversas perspectivas.

O seu programa de relatores e coordinadores está a ultimarse.